Ókécskei Közösségi Ház, 6060 Tiszakécske, Templom tér 6.
 • Nyitvatartási idő

  2023. május 2-ig előzetes bejelentkezés útján látogatható

 • Email

  okecskei.kozossegi.haz@gmail.com

 • Telefon

  +36 20 503 5999

EFOP-3.7.3-16 Egész életen át tartó tanulást segítő szolgáltatások az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtárban

 • Home
 • EFOP-3.7.3-16 Egész életen át tartó tanulást segítő szolgáltatások az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtárban

EFOP-3.7.3-16-2017-00225

Egész életen át tartó tanulást segítő szolgáltatások az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtárban

A támogatás összege: 59 999 902 forint.

A támogatás intenzitása 100%

Megvalósítási időszak: 2018. 01. 01. – 2019. 12. 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak kidolgozása és lebonyolítása, új típusú tanulási formák kialakítása, mindezek érdekében pedig az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése volt a célunk.
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák az adott helyzetben megfelelő ismeretek, készségek és attitűdök ötvözetét foglalják magukban. Különösen szükségesek a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a társadalmi beilleszkedéshez, az aktív polgársághoz és a foglalkoztatáshoz. Fontos tényezői továbbá az innovációnak, a termelő- és versenyképességnek, valamint hozzájárulnak a dolgozók motivációjához és elégedettségéhez, a munka minőségéhez. A kulcskompetenciák elsajátítása összhangban áll az esélyegyenlőség és az általános hozzáférés elvével.
Négy kompetencia fejlesztését (idegen nyelveken folytatott kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia, kulturális tudatosság és kifejezőkészség) valósítottuk meg projektünkben.
11 tevékenységi formában dolgoztak résztvevőink. A megvalósítási időszak alatt 1221 alkalommal, 3533 órában jöttek össze csoportjaink. Több, mint 400 érdeklődőt sikerült bevonni valamely tevékenységünkbe. A résztvevők több mint fele a hátrányos helyzetű csoportok tagjai közé tartozik. Programjainkon a részvétel minden esetben ingyenes volt.
Klubfoglalkozások várták hetente 2 alkalommal a Baba-Mama Klub I-II tagjait. A kisgyermeket nevelő szülők gyermekeikkel vettek részt alkalmainkon. A fejlesztés fő eszköze a zene volt, ez adta az együttlétek keretét. Alkalom nyílt természetesen arra is, hogy a szülők tapasztalatot cseréljenek, szülők és gyerekek között a kötődés elmélyüljön.
Angol és német heti szakköreinken két éven keresztül hetente 3 alkalommal tanulhatták a választott nyelveket az érdeklődők.
A 48 alkalomból álló Kismama Akadémia ismeretterjesztő előadás-sorozatunk a kisgyermeket tervező, váró vagy nevelő szülőknek, nagyszülőknek szólt. Változatos témákat kínáltunk mint például az egészség-betegség kérdése, a balesetek megelőzése, az elsősegély, a gyermeki fejlődés, a nőiség megélése, a környezetvédelem vagy a babamasszázs.
Műhelyfoglalkozások keretében az életpálya tervezéséhez nyújtottunk segítséget. A 24 alkalmon különböző témákat dolgoztunk fel: biztonságos internethasználat; okos eszközök, informatikai eszközök használata az ügyintézésben; generációk közötti kapcsolat építése; élménypedagógia lehetőségei, pályaválasztás nehézségei, buktatói.
Három művészeti csoport (nemez, kerámia, képzőművészet) alkalmai álltak rendelkezésre az alkotni szeretőknek. A csoportokban folyó munka során a tagok nem csak a választott művészeti forma technikáját sajátíthatták el. Elméleti előadásokon és tanulmányi kirándulások alkalmával megismerkedhettek a különböző művészeti stílusokkal, művészeti águk jeles képviselőivel is.
Életpálya tervezés és vállalkozói kompetencia fejlesztés szabadegyetem a kezdeményezőkészség, elképzeléseink megvalósítása és a választani tudás képességének fejlesztését segítette. A 2 szabadegyetemünk kifejezetten a hátrányos helyzetűeket szólította meg.
2 alkalommal hirdettünk meg Együttműködési kultúra fejlesztő szaktábort. Olyan szociális kompetenciák voltak a fókuszban, mint pl. a csapatmunka, kommunikáció, önismeret, közös tudat, közösségi tudat, értékek és értékrendek, önismeret, érzelmi intelligencia.
Projektünkbe elhivatott, kiváló szakmai ismeretekkel rendelkező előadókat, közreműködőket sikerült bevonnunk. Munkájukat ezúton is köszönjük!
A megvalósított tevékenységeinkkel igyekeztünk segíteni az érdeklődőinket abban, hogy a folyamatosan változó környezetünk állította kihívásnak megfelelhessenek. Reméljük, hogy haszonnal alkalmazzák a nálunk szerzett ismereteiket, megerősített kompetenciáikat.

Galéria:

Kismama Akadémia Facebook csoport bejegyzései: Nemcsak Kismama Akadémia

Archívum:

Felhívás