Ókécskei Közösségi Ház, 6060 Tiszakécske, Templom tér 6.
 • Nyitvatartási idő

  2023. május 2-ig előzetes bejelentkezés útján látogatható

 • Email

  okecskei.kozossegi.haz@gmail.com

 • Telefon

  +36 20 503 5999

EFOP-3.3.2-16 Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a közoktatás céljainak szolgálatában

 • Home
 • EFOP-3.3.2-16 Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a közoktatás céljainak szolgálatában

EFOP-3.3.2-16-2016-00287

Az Arany János Művelődési Központ
és Városi Könyvtár
szolgáltatásainak fejlesztése
a közoktatás céljainak szolgálatában

A támogatás összege: 24 931 955 forint.

A támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítási időszak: 2018.02.01 – 2019.08.01.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt időszaka alatt az együttműködő nevelési-oktatási intézményekben tanuló gyermekek számára összesen 25 különböző tevékenységet valósítottunk meg az útmutatóban leírt foglalkozási formáknak megfelelően. Célunk volt, hogy ezek a foglalkozások segítsenek felszínre hozni a gyermekekben rejlő kreativitást, növeljék önbizalmukat, aktivitásukat és ezáltal, javuljanak a tanulók alapkészségei, kompetenciái. A szerződésben foglaltak szerint, 6 havonta, minden olyan nevelési-oktatási intézményben, mellyel együttműködési megállapodást kötöttünk, nem formális, informális foglalkozásokat szerveztünk. A pályázat beadása előtt felmértük, megkérdeztük a nevelési intézményeket, milyen képzéseket tartanak fontosnak az egyes kompetenciák fejlesztésére. Minden egyes intézménynél figyelembe vettük érveiket, kívánságaikat. A pályázat beadása óta azonban majdnem 2 év telt el, ez alatt az idő alatt cserélődtek a diákok és a pedagógusok is. Az igényeket figyelembe véve, a pályázati követelményeket betartva, módosítottunk eredeti szakmai tervünkön. Például a szakközépiskola a kulturális óráknál az irodalmi foglalkozások helyett, szakmájukhoz kapcsolódó múzeumba, tangazdaságokba látogatott. Több intézmény választott azonos foglalkoztatási formát. Táborokat, művészeti foglalkozásokat, kulturális órákat, azon belül, könyvtári irodalmi, helytörténeti és múzeumi rendezvényeket. Erdei és nyári táborok esetén fontos volt a közösségi tanuláshoz, élményszerzéshez kapcsolódó foglalkozások, melyek során természeti, néprajzi, történelmi ismereteiket bővíthették a tanulók. Az együtt töltött napok alatt fejlődött a diákok együttműködési készsége, gyarapodtak kulturális ismereteik. a szabadtéri programok pedig az egészséges életmódra nevelésre is lehetőséget adtak. Több hátrányos helyzetű diáknak ez volt élete első táborozása. A néptánc tanulása során a gyermekek néphagyomány ismerete bővült, megismerték elődeink kultúráját, gyakorolták a mozgás és a zene összehangolását. A Zenei Klub tagjai megismerték az igényes, kortárs könnyűzene képviselőit, új zenei műfajokat, hangszereket és a szakterülethez kapcsolódó rendezvényeket, azok szervezését. A közös érdeklődési kör igazi közösséggé alakította a diákokat, javult az együttműködési képességük. a csapatban való gondolkodásuk. Az Ifjúsági vállalkozási kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat révén a szakmunkástanulók kezdeményezőkészségét, vállalkozói kompetenciájuk fejlesztését céloztuk meg. Az óvodásoknak tartott témanapok során, a Kiskunsági Nemzeti Park dolgozói, játékos formában, a természettel, környezetünkben élő állatokkal, növényekkel ismertették meg a kisgyermekeket. Tanulási eredményességet segítő könyvtári, helyi identitástudatot építő helytörténeti foglalkozásokat tartottunk. Segítettük a felkészülést heti szakkör keretében az ECDL számítógépes vizsgákra. A Kiss Bálint Szakközépiskolában oktatott szakmák népszerűsítését segítettük általános iskolások körében az által, hogy a diákok, az általuk tanult szakmákról készített fotóanyaggal, olyan ismertetőket alkottak, melyekkel szakmájuk fontosságát hirdették, játékos bemutatókkal színesítve. Szintén ennek az iskolának szerveztük az Együttműködési készségeket fejlesztő tréning foglalkozássorozatot, hogy a leendő munkahelyen és a mindennapi életben hatékonyságukat segítse. A Móricz Zsigmond Gimnázium képzőművészeti csoportja nagy érdeklődést mutatott más művészeti ágak iránt és a helyi évente megrendezett művésztábor életébe is részt vett. A Szentkirályi Általános Iskolában a színjátszó kör igen népszerű volt, az együttjátszás, a közös munka fejlesztette az önismeret, önkifejezés képességét.
A pályázat segítségével, tapasztalataink, és az intézmények visszajelzése alapján, szolgáltatásaink a közoktatás eredményességét segítették.